หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเราพัฒนาการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายของดีเมืองตราด          ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายอิรยศ เอนก พัฒนาการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายของดีเมืองตราด โดยผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัดตราด พัฒนาการจังหวัดชลบุรี พัฒนาการอำเภอ คณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดตราด ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตราด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
สำหรับงานแสดงและจำหน่ายของดีเมืองตราด เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดตราดสู่สาธารณชน และเพิ่มเป้าหมายยอดการจำหน่ายผลิตชุมชนของจังหวัดตราดให้เพิ่มขึ้น โดยกำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิต ประกอบการ OTOP ผู้ผลิตชุมชน จังหวัดตราด จำนวน 40 บูธ การแสดงและนำเสนอชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดตราด ให้เป็นที่แพร่หลาย โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 จำนวน 4 ชุมชน การแสดงของนักร้องที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น วันที่ 31 ส.ค. นุ่น ซุปเปอร์วาเลนไทน์,วันที่ 1 ก.ย.แก้ว ปิ้งไก่,วันที่ 2 ก.ย.เต๋า ภูศิลป์ และวันที่ 3 ก.ย.อิสร์ อิสรพงศ์ รวมถึงการส่งเสริมการขาย ลุ้นรับคูปองรับโชค จุดถ่ายภาพโดนใจ นอกจากนี้ยังได้ใช้เวทีนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เรื่องการผลิตและการตลาด เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด ต่อไป


 

 

———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th