หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเราอมตะ คอร์ปอเรชัน ร่วมสร้างโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

          นายอัครเรศร์ ชูช่วย ที่ปรึกษาฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ และกิจกรรมความรับผิดชอบเพื่อสังคม บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน และ นางสาววิชชุดา สีมาขจร ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Eco and Safety School Model) ให้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี ภายใต้การดำเนินงานของชมรม CSR อมตะซิตี้ ชลบุรี พร้อมด้วยพันธมิตรภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาคท้องถิ่นรวม 14 หน่วยงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแบบอย่างในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า สามารถจัดการมลพิษได้อย่างถูกหลักสุขาภิบาล อีกทั้งเป็นต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านความปลอดภัย ทั้งความปลอดภัยบนท้องถนน ความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน และความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยที่ดีภายในสถานศึกษา ณ อาคารอมตะ เซอร์วิสเซ็นเตอร์ อมตะซิตี้ ชลบุรี


 

 

———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th