หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเราอบจ.ชลบุรี จัดพิธีมอบอาคารเรียนและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านโรงหีบ          วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านโรงหีบ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2562 และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านโรงหีบ อาคารเรียนฯดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คศล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ตามแบบโครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รวมเป็นเงิน 2,764,000 บาท
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน และเพื่อเป็นการวางวางรากฐานและพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนรวมทั้งใช้เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมในชุมชน โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอบางละมุง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหารครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโรงหีบ และประชาชนร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก


 

 

———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th