หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเราองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้สูงอายุ อบจ.ชลบุรี ประจำปีงบฯ พ.ศ.2567”          ที่ห้องเฟื่องฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567” โดยมีนายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นางดารัตน์ สุรักขกะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นางสาวเพ็ญแข ไพรอนันต์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
ซึ่งกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ภาคเครือข่ายผู้สูงอายุได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์การทำงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รวมทั้งยังเป็นการได้ระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หาข้อสรุปหรือแนวทางในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ซึ่งผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถชี้แจงและสอบถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการรับทราบข่าวสาร ความเคลื่อนไหวการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพชีวิตของผู้สูงอายุจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้แทนผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรีทั้ง 11 อำเภอ ภาคีเครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 45 คน


 

 

———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th