หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเราประชาสัมพันธ์และการตลาด ม.ศรีปทุม ชลบุรี เข้ารับรางวัลบุคคลต้นแบบ          นายอนุพัฒน์ เพชรอำไพ สำนักงานประชาสัมพันธ์และการตลาด ม.ศรีปทุม ชลบุรี เข้ารับรางวัลบุคคลต้นแบบ ครั้งที่ 1 สาขา บุคคลต้นแบบ ผู้ส่งเสริมเยาวชนด้านวัฒนธรรมดีเด่น เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 จัดโดย องค์กรสภาสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย(เครือข่ายวัฒนธรรม ระดับสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลงานเป็นประจักษ์แก่สาธารณชนให้รับรู้ถึงความมุ่งมั่น ในการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ให้คงอยู่สืบไป วันอังคาร ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ


 

 

———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th