หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเราอบจ.ชลบุรี จัดพิธีสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร ในประเพณีสงกรานต์          ที่บริเวณหน้าอาคาร 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีการจัดพิธีสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจากนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์หรือวันขึ้น ปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 โดยมีข้าราชการ สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมาก เพื่อแสดงความเคารพต่อผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน
ด้านนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้กล่าวอวยพรให้กับข้าราชการและพนักงานในสังกัดว่า ขอให้ทุกคนมีความสุข สุขภาพดีหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าและสมปรารถนาในทุกประการ
สำหรับการรดน้ำขอพร ถือว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นแบบแผนอันดีงามของไทย ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม ในการสืบสานประเพณี รดน้ำขอพร เป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมสืบสานกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่


 

 

———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th