หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเราPEA เขต 2 ชลบุรี ร่วมปลูกป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล          วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายสาโรจน์ ชาวห้วยหมาก นักบริหารงาน ระดับ 11 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี นำพนักงานเข้าร่วมปลูกต้นโกงกางและต้นเสม็ด ในโครงการ "ปลูกป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล" ของเทศบาลตำบลเสม็ด ทั้งนี้ PEA ได้สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็คเพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยมีนางเบ็ญจวรรณ์ สุวานิชย์ นายกเทศบาลตำบลเสม็ดเป็นประธานในการจัดงาน เป็นประธานเปิด ณ บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี


 

 

———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th