หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา

ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วม MOU โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา แหลมฉบัง ด้านวิชาการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ อุสาหะ ผู้ช่วยอธิการบดี ,อาจารย์ชัยณรงค์ ชัยจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา และ อาจารย์นุชศรา กลัดเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และคุณศักดิ์ชัย ปุ้ยพันธวงศ์ ผู้จัดการใหญ่ โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา แหลมฉบัง ,คุณณัฏฐ์ เจียมสมฐูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคุณคเณศวร น้อยศรี ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและควบคุมคุณภาพองค์กร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ด้านวิชาการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต จากนั้น ร่วมหารือหลักสูตร Higher Education Sandbox ในอนาคต ทั้งนี้ การลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา และในระดับที่เป็นนวัตกรรมทางการอุดมศึกษา โดยร่วมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นหรือ หลักสูตร Higher Education Sandbox ด้านธุรกิจที่พัก ธุรกิจอาหาร ธุรกิจสถานที่ท่องเที่ยว/สันทนาการ/สินค้าธุรกิจบริการอื่นๆ ให้แก่ผู้เรียน เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในภาคตะวันออกมากยิ่งขึ้น ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา แหลมฉบัง วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565


 

> สภ.เมืองชลบุรี จัดงานแสดงมุฑิตาจิต ข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการในปี 2565 ที่บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

> ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี อำลาตำแหน่งวันสุดท้ายของอายุราชการ

> เทศบาลเมืองอ่างศิลา จัดกิจกรรม ฝากถังดับเพลิงไว้เฝ้าบ้าน เพื่อไว้ต่อสู้กับอัคคีภัย ในชุมชน

> สภาอบจ.ชลบุรี ผ่านญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ เห็นชอบติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า(EV) ณ สถานีขนส่งและสำนักงาน อบจ.ชลบุรี

> เด็กสาว วัย 13 ปี ชีวิตสุดรันทด แม่ตาบอด ไม่มีเงินเรียน ค่าเช่าห้องต้องติดค้าง นายกอ่างศิลา ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ

 
———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th