หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา

AIS ผนึกกำลัง มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีสานต่อภารกิจคนไทยไร้ e-Waste     AIS สานต่อความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรี ในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืนในทุกมิติ ตั้งแต่การสร้างความตระหนักรู้ให้บุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมีความเข้าใจถึงความสำคัญของการแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ สร้างจุดรับทิ้ง เพื่อนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บได้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกต้องตามมาตรฐานแบบ Zero Landfill โดยล่าสุดได้ต่อยอดความร่วมมือพร้อมนำนวัตกรรม e-Waste+ ยกระดับกระบวนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะบนแพลตฟอร์ม E-Waste+ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green University ของ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรี ต่อไป นายสมภพ กิตติวิรุฬห์วัฒน รักษาการหัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค ภาคตะวันออก เอไอเอส กล่าวว่า “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรี ที่มองเห็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากขยะอิเล็กทรอนิกส์หากไม่เข้าใจถึงกระบวนการจัดการอย่างถูกวิธี และมาร่วมกันสร้างความตระหนักรู้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน โดยการทำงานร่วมกันครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดความร่วมมือ ที่เราได้นำแพลตฟอร์ม E-Waste+ เข้ามายกระดับกระบวนการจัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านการใช้เทคโนโลยี Blockchain ที่เกิดจากการใช้ศักยภาพของ AIS มาแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยเครื่องมือดังกล่าวจะทำให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มีเครื่องมือในการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบสถานะของกระบวนการนำส่งได้ในแต่ละขั้นตอน รวมถึงยังสามารถช่วยคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้จากการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยเราเชื่อว่าการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้จะช่วยทำให้เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจะนำไปสู่ มหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green University ได้อย่างแน่นอน” ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของโลกซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงการหาแนวทางการพัฒนาใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น ผ่านการกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน และมหาวิทยาลัยยังมีการตั้งเป้าหมายว่า Green University จะเป็นส่วนหนึ่งและอยู่คู่กับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ยินดีที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งใน Green Partnership ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันกับ AIS ผ่านแคมเปญ “คนไทย ไร้ E-Waste” พร้อมขยายจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความต้องการ การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green University อย่างยั่งยืนต่อไป”


 

> เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จัดโครงการสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

> มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการธนาคารปูม้าเพื่อ ”คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”

> เทศบาลเมืองอ่างศิลา จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา หลังใหม่

> กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินหน้าจัดงานต่อครั้งที่ 4 “อว.แฟร์ ระดับภูมิภาค” ภาคกลาง ภาคตะวันออก

> SPU@Chonburi ลุยสุดชีวิต พิชิตทุกเส้นทาง จักรยานเสือภูเขา คว้า 4 รางวัลรายการชิงแชมป์ประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 
———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th